Rychlý kontakt

Telefon: +420 379 494 222
Telefon/fax: +420 379 494 311
E-mail: info@mestyskolovec.cz

Úřední hodiny

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
7:00 - 17:00
7:00 - 15:30
7:00 - 17:00
7:00 - 15:30
7:00 - 14:00

Kalendář

<< červenec 2017 >>
PO ÚT ST ČT SO NE
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novinky e-mailem

Máte-li zájem o zasílání bulletinu, vyplňte Vaši e-mailovou adresu a v dalším kroku si nastavte o co máte zájem. Později se můžete kdykoliv odhlásit.

*E-mail:

Zajímavé odkazy

 

 Pečovatelská služba

 

Pečovatelská služba v Kolovči

 

Mgr. Kateřina Němečková - sociální pracovnice (vždy ve čtvrtek od 7:00 do 12:00 hod.)
Mob.: +420 604 142 017
E-mail: pecovatelskasluzba@mestyskolovec.cz

 

Jana Kocková - pracovnice terénní pečovatelské služby
Mob.: +420 721 223 315
E-mail: pecovatelskasluzba@mestyskolovec.cz

 

Terénní pečovatelskou  službu zajišťuje Městys Koloveč   v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů a to na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o registraci sociálních služeb č.j. SVZ/4430/07 ze dne 25.6.2007.

 

Posláním Pečovatelské služby Koloveč je poskytnout sociální péči svým uživatelům – seniorům a zdravotně postiženým ve věku 27 a více let – nacházejícím se v nepříznivé životní sociální situaci. Zajistit plnohodnotný život, umožnit využívat služby veřejnosti a zapojit uživatele do běžného místního společenství. Poskytované služby jsou prováděny kvalifikovaným personálem v městysi Koloveč a spádové obci Zíchov.

 

Cílem sociální služby je podpora klienta udržet si co nejdéle soběstačnost. Umožnit mu žít ve svém přirozeném prostředí svého domova. Vést uživatele k co největší samostatnosti při zachování dostatečné bezpečnosti. Spolupracovat s rodinou, popř. úřady a organizacemi na zajištění či zlepšení životní situace klienta.

 

Respektujeme soukromí uživatelů, jejich způsob života, přizpůsobujeme se jeho potřebám. Neovlivňujeme názor na výběr služby a úkonů. Dbáme na to, aby uživatel porozuměl obsahu smlouvy o poskytování pečovatelské služby, pravidlům poskytování péče a důsledkům svého rozhodnutí. Spolupracujeme s rodinou, vytváříme pocit bezpečí. Podporujeme uživatele v jeho soběstačnosti.

 

Služba je poskytována terénní formou v domácnostech klientů, včetně domácností v domě s pečovatelskou službou v Kolovči a na Zíchově.

 

Služba je zajišťována v pracovní dny v době od  6:00 hod do 14:30 hod. .

 

Četnost jednotlivých úkonů pečovatelské služby je sjednána s klientem individuálně podle jeho potřeby a provozních podmínek poskytovatele. Pečovatelka navštíví klienta v domluveném termínu a provede sjednané úkony.

 

Ceník úkonů poskytovaných pečovatelskou službou městyse Koloveč

 

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

  1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                                20,- Kč/hod

  2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  20,- Kč/hod

  3. pomoc při prostorové orientaci,

   samostatném pohybu ve vnitřním prostoru                                              20,- Kč/hod

  4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                                   20,- Kč/hod

    

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

  1. pomoc při úkonech osobní hygieny                                                         30,- Kč/hod

  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty (pedikúra)                                  30- Kč/hod

  3. pomoc při použití WC                                                                            20,- Kč/hod

    

 2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

  1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy
   a potřebám dietního stravování                                                              20,- Kč

  2. dovoz nebo donáška jídla                                                                         6,- ,9,- Kč/1oběd

  3. pomoc při přípravě jídla a pití                                                                 30,- Kč/hod

  4. příprava a podání jídla a pití                                                                   40,- Kč/hod

    

 3. pomoc při zajištění chodu domácnosti:

  1. běžný úklid a údržba domácnosti                                                             50,- Kč/hod

  2. údržba domácích spotřebičů                                                                    45,- Kč/hod

  3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování                                                                                                80,- Kč/hod

  4. donáška vody                                                                                          40,- Kč/hod

  5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,
       údržba topných zařízení                                                                        50,- Kč/hod

  6. běžné nákupy a pochůzky                                                                         20,- Kč/hod

  7. velký nákup, například týdenní nákup,                                                       50,-Kč/za úkon

         nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti                                60,- Kč/za úkon

  8. praní a žehlení ložního prádla                                                                    40,- Kč/kg

  9. praní a žehlení osobního prádla                                                                 30,- Kč/kg

    

 4. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

  1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení,
   k lékaři a doprovázení zpět                                                                       30,- Kč

  2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání,
   k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné
   služby a doprovázení zpět                                                                        50,- Kč