Rychlý kontakt

Telefon: +420 379 494 222
Telefon/fax: +420 379 494 311
E-mail: info@mestyskolovec.cz

Úřední hodiny

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
7:00 - 17:00
7:00 - 15:30
7:00 - 17:00
7:00 - 15:30
7:00 - 14:00

Kalendář

<< duben 2018 >>
PO ÚT ST ČT SO NE
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Novinky e-mailem

Máte-li zájem o zasílání bulletinu, vyplňte Vaši e-mailovou adresu a v dalším kroku si nastavte o co máte zájem. Později se můžete kdykoliv odhlásit.

*E-mail:

Zajímavé odkazy

 

 Územní plán

Územní plán Městyse Koloveč:

V roce 2016 zastupitelstvo městyse Koloveč rozhodlo o zahájení prací na zpracování nového územního plánu městyse Koloveč. Aktuálně se v rámci úvodní fáze návrhu územního plánu pracuje odborná společnost - Ateliér KROK s.r.o. na tzv. "Doplňujícíh průzkumech a rozborech", které budou podkladem další fáze - samotného "Návrhu nového územního plánu".

Do 31.1.2017 je možné podávat na úřad městyse Koloveč nebo e-mailem na adresu info@mestyskolovec.cz žádost (vzorový formulář viz příloha) o zahrnutí Vašich záměrů do tohoto územního plánu (Oznámení pro veřejnost - viz příloha).

Městys Koloveč uvítá i další Vaše podněty či představy týkající se dalšího rozvoje celého spravovaného území.


Pořizovatelem územního plánu je Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, kontaktní osoba: Ing. Jiří Lahoda, e-mail: jiri.lahoda@mesto-domazlice.cz. [›]

Zpracovatelem územního plánu je společnost Ateliér KROK s.r.o. působící pod jednotnou značkou Volného Architektonického Sdružení Ateliéru VAS (podrobnosti viz odkaz), kontaktní osobou je Ing. arch. Petra Kolaříková, e-mail: kolarikova@ateliervas.cz.

Vaše ostatní dotazy či reakce uplatňujte na e - mailech: kolarikova@ateliervas.cz [›] nebo info@mestyskolovec.cz. [›]

 

AKTUALITY:

Finální návrh územního plánu Městyse Koloveč je k nahlédnutí před zahájením fáze jeho projednávání.

Vážení občané,

rádi bychom Vás z pozice pořizovatele a zpracovetelů nového územního plánu informovali, že byl zpracován finální NÁVRH územního plánu (ÚP). Jedná se o první koordinovanou podobu územního plánu, která komplexně řeší celé správní území obce (tedy nejen sídlo samotné, ale i okolní krajinu, tedy celá k.ú. Koloveč i Zichov) a která bude následně podle dikce stavebního zákona podrobena procesu projednání. V první fázi projednání, v tzv. společném jednání, dostanou k vyjádření prostor zejména dotčené orgány státní správy a sousední obce. Podle zákona však může v určené lhůtě každý písemně uplatnit své připomínky. 

V druhé fázi projednání, v tzv. veřejném projednání, dostanou prostor všichni zainteresovaní, zejména pak vlastníci pozemků a staveb k uplatnění námitek a kdokoli k uplatnění připomínek, které budou posléze vyhodnoceny.

 

Kompletní návrh ÚP, tzn. výkresovou a textovou část, najdete k nahlédnutí níže.

 

Předpokládáme, že během 1. čtvrtletí 2018 proběhne společné jednání, o jehož termínu konání budete včas informováni (plakátky na vývěskách + zde na webu). V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na shora uvedené kontakty zpracovatelů nebo na pana starostu.