Rychlý kontakt

Telefon: +420 379 494 222
Telefon/fax: +420 379 494 311
E-mail: info@mestyskolovec.cz

Úřední hodiny

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
7:00 - 17:00
7:00 - 15:30
7:00 - 17:00
7:00 - 15:30
7:00 - 14:00

 

Jsme na Facebooku Jsme na Instagramu Jsme na Youtubu

 

Kalendář

<< leden 2022 >>
PO ÚT ST ČT SO NE
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novinky e-mailem

Máte-li zájem o zasílání bulletinu, vyplňte Vaši e-mailovou adresu a v dalším kroku si nastavte o co máte zájem. Později se můžete kdykoliv odhlásit.

*E-mail:

Zajímavé odkazy

 

 Novinky

8.8.2009 - Ohlédnutí za setkáním rodáků a přátel Kolovče a přemíláním bab na mladá děvčata v Kolovečském mlýnu

V sobotu 8.8.2009 proběhlo v Městysi Koloveč I. setkání rodáků a přátel Kolovče v jeho novodobé historii a také přemílání bab na mladá děvčata v Kolovečském mlýnu.

Již od sobotního rána přicházeli rodáci do Základní školy v Kolovči, kde probíhala jejich registrace a zároveň výstava o historii a současnosti Městyse Koloveč. Rodáci, které vítala hudbou a zpěvem dudácká kapela "Buláci", byli dekorováni stužkou s označením "Rodák Kolovče" a dále obdrželi Pamětní list s keramickou pečetí.

Detail [›]
-
Detail [›]
-

Dopoledne se také řada rodáků zúčastnila Mše svaté v kostele Zvěstování panny Marie v Kolovči věnované všem zesnulým kolovečským rodákům, na jejichž památku byl místními hasiči a představiteli městyse Koloveč položen věnec na místním hřbitově.

Detail [›]
-
Detail [›]
-

 

Odpolední program, který probíhal v přírodním areálu "Stará cihelna v Kolovči", byl zahájen ve 12.00 hod. hodinovým koncertem oblíbené dechové kapely Vrchovanka.

Detail [›]
-

Ve 13.00 hod. následovalo slavnostní přivítání rodáků a přátel Kolovče Václavem Perglem,starostou městyse Koloveč a dále pozvanými hosty z řad senátorů, poslanců a radních Plzeňského kraje, spojené se svěcením nového symbolu - praporu městyse, které provedl pan farář Bednář, dále jeho dekorování stuhami připomínajícími udělení vlajky a statutu městys Kolovči a také připomínající toto setkání rodáků.

Detail [›]
-

Součástí této slavnostní příležitosti byl také křest nově vydané knihy "Koloveč - obrazy z dějin a současnosti městečka", kterého se společně ujali Jiřina Rippelová, senátorka PČR, Václav Pergl, starosta městyse, pan Karel Bláha, pan Josef Zadražil a paní Alena Vališová, kteří se významnou měrou podíleli na vzniku této knihy.

Detail [›]
-

Došlo také na ocenění nejstaršího a nejmladšího rodáka, resp. rodaček ( nejstarší rodačka se narodila v roce 1919 a nejmladší v roce 2008 ).

Detail [›]
-

 

Vyvrcholením setkání se stala známá lidová hra - Přemílání bab na mladá děvčata v Kolovečském mlýnu, v podání místních občanů, na kterou se přišlo podívat cca 6.000 diváků z celé České Republiky i ze zahraničí !!!!!!

Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-

Večerní program potom vyplnili taneční zábavy v podání dechové kapely "Malá muzika Nauše Pepíka" a dále kapely " Ozzy Osbourne revival" a "Sonet", které bavily všechny návštěvníky Kolovče až do nedělních ranních hodin.

Detail [›]
-
Detail [›]
-

Soudě podle reakcí a hodnocení rodáků a ostatních návštěvníků se tato společenská akce podařila a všem líbila. Všichni se v Kolovči cítili dobře a doufám, že na tuto akci budou rádi vzpomínat.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci této vydařené akce, všem zaměstnancům Úřadu městyse Koloveč, všem zastupitelům, účinkujícím a ostatním dobrovolníkům z řad místních spolků a občanů, kteří přiložili ruku k dílu a také všem sponzorům a Plzeňskému kraji, kteří finančně přispěli a tuto akci podpořili.

Jen díky Vám všem jsme měli neopakovatelnou příležitost k osobnímu setkání a lidové zábavě, příležitost upevnit naše vztahy a také morální a citové pouto k našemu Městysi Koloveč.

Ing. Václav Pergl
starosta Městyse Koloveč

Ostatní fotografie - viz fotogalerie a www.domazlicky.denik.cz

8.7.2009 Přemílání bab v kolovečském mlýnu

-

„Milé dámy neváhejte, do Kolovče pospíchejte, ve mlýně se přemlít dejte, kosmetiku vynechejte. Zpět se vrátí mladá léta, všem neduhům bude veta“.

Pro všechny báby a babičky, které by chtěly vyzkoušet omlazovací účinky kolovečského mlýna, ale samozřejmě i pro všechny ostatní zájemce a návštěvníky Kolovče, kteří se chtějí na vlastní oči přesvědčit o jeho zázračných účincích máme příznivou zprávu, neboť větrné lopatky zázračného kolovečského mlýna se opět roztočí a to konkrétně v sobotu 8. srpna 2009 od 15.00 hod. v přírodním areálu Stará cihelna v Kolovči, kdy bude vlastní přemílání bab na mladá děvčata vyvrcholením I. setkání rodáků a přátel Městyse Koloveč v jeho novodobé historii.

Součástí oslav Kolovečského mlýna a setkání rodáků a přátel Městyse bude také bohatý doprovodný program.

Všem návštěvníkům mohu doporučit návštěvu místní výstavy Historie a současnost Městečka Koloveč v přístavbě Základní školy, dále výstavu automobilových veteránů přímo v přírodním areálu Stará cihelna, kde též bude probíhat od 12.00 do 13.00 hod. koncert dechové kapely Vrchovanka, od 13.00 do 14.00 bude následovat slavnostní setkání a přivítání rodáků a přátel městyse Koloveč starostou a ostatními představiteli městyse, spojené s křtem nově vydané knihy „Městečko Koloveč – Obrazy z dějin a současnosti městečka“, s požehnáním nového symbolu – vlajky, resp. praporu městyse Koloveč a jeho dekorování stuhou při příležitosti setkání rodáků a znovu přidělení statutu Městys ( po 55 letech ).

Dále se bude konat od 14.00 do 15.00 hod. koncert bicích nástrojů v podání známé hudební skupiny Muerta Mente.

Od 15.00 do 17.30 hod. bude následovat zlatý hřeb programu - Přemílání bab na mladá děvčata ve světoznámém Kolovečském mlýně.

Pro návštěvníky Kolovče, kteří by se chtěli v Kolovči zdržet až do večerních hodin a samozřejmě také pro všechny rodáky a přátelé Městyse Koloveč je dále připraven další program a to buď přímo v areálu Stará cihelna, kde bude od 19.00 do 21.00 hod. koncertovat skupina OZZY OSBOURNE REVIVAL a poté od 21.00 hod začíná taneční zábava se skupinou SONET, nebo v areálu u restaurace SAUNA, kde od 19.00 hod. hraje k poslechu a tanci dechová kapela Malá muzika Nauše Pepíka.

V neděli 9.8.2009 potom bude probíhat Kolovečská pouť, jejíž součástí je kromě pouťových a zábavných atrakcí také výstava Historie a současnost Městečka Koloveč v přístavbě Základní školy a bohatý celodenní sportovní program v místním areálu TJ Slavoj Koloveč.

Podrobnější informace poskytne zájemcům přímo pořadatel – Městys Koloveč.

Na shledání s Vámi se těší pořadatelé a občané Městyse Koloveč.

30.4.2009 Změna statutu obce Koloveč na Městys Koloveč

Změna statutu obce Koloveč na Městys Koloveč, přidělení vlajky Městysi Koloveč a vydání nové knihy „Koloveč – obrazy z dějin a současnosti městečka“.

Na základě Rozhodnutí Ing. Miloslava Vlčka, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, č. 43 ze dne 23.4.2009, byla Obec Koloveč stanovena v souladu s ust. § 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) s účinností k 23. 4. 2009 městysem.

Detail [›]
-
Dekret o znovu přidělení statutu městyse převzal při slavnostním ceremoniálu z rukou Ing.Miloslava Vlčka, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Ing. Václav Pergl, starosta Městyse Koloveč

Stalo se tak na základě žádosti Obce Koloveč, jejíž součástí byly doklady svědčící o tom, že obec Koloveč požívala před rokem 1954, mimochodem již od 17. století, statut městečko, resp. městys.

Celé vedení Obce Koloveč usilovalo o opětovné přidělení statutu Městys zejména z morálního hlediska, ve snaze navázat na historické postavení, vážnost, důležitost a význam tohoto sídla, vydobytého umem a pílí našich předků, sídla, kterého si současní představitelé městyse i místní obyvatelstvo váží a chtějí ho i nadále rozvíjet.

Součástí snahy vedení městyse o upevnění identity a sounáležitosti občanů s Městysem Koloveč, jeho historií, tradicemi a také jeho současným životem jsou i další kroky, zejména rozšíření dosavadního symbolu Městyse Koloveč , tj. znaku městyse o vlajku městyse,

Detail [›]
-

která byla Městysi Koloveč přidělena Rozhodnutím Ing. Miloslava Vlčka, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, č. 46 ze dne 17.4.2009.

Dále se vedení Městyse rozhodlo vydat při příležitosti I. Setkání rodáků a přátel městyse v jeho novodobé historii knihu „Koloveč – obrazy z dějin a současnosti městečka“, která přiblíží všem zájemcům zajímavosti z minulosti i současného života Městyse Koloveč. Knihu je možné zakoupit přímo v sídle městyse Koloveč.

Slavnostní oznámení o změně statutu obce Koloveč na městys, požehnání praporu městyse panem farářem Bednářem a křest knihy „Koloveč – obrazy z dějin a současnosti městečka“ proběhne při příležitosti I. Setkání rodáků a přátel městyse v jeho novodobé historii, který se bude konat v Kolovči 8.srpna 2009 od 13.00 hod. v přírodním areálu Staré cihelny.