Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.3

Ve středu 11. července od 19:00 hodin v kulturním domu v Kolovči se uskutečnilo v pořadí 3./2018 veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč.

 

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu jednání ZM

3. Zpráva ověřovatelů zápisu ze 2. jednání ZM ze dne 11. 6. 2018

4. Volba ověřovatelů zápisu ze 3. jednání ZM ze dne 11. 7. 2018

5. Kontrola plnění Usnesení ze 2. jednání ZM ze dne 11. 6. 2018

6. Stanovení počtu členů zastupitelstva městyse Koloveč pro volební období 2018 - 2022

7. Projednání a schválení přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městyse Koloveč na věcné vybavení JSDHO Koloveč 

8. Projednání výsledku zadání veřejné zakázky – komunikace, chodníky a kanalizace - Tyršova ulice, Koloveč, uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem, financování akce, rozpočtové opatření

9. Projednání výsledku zadání veřejné zakázky – kanalizace a vodovod v obytné zóně II v Kolovči, uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem, financování akce, rozpočtové opatření

10.Realizace majetku – směny pozemků v obytné zóně v Kolovči

11. Různé – Pravidla pro dodržování ochrany osobních údajů „Nařízení EP-GDPR“; informace o výsledku kontroly provedené Krajským úřadem Plzeňského kraje – plnění povinností provozovatele zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů (skládka odpadů v cihelně), ostatní záležitosti

12. Rekapitulace Usnesení ZM

13. Diskuse s občany

14. Závěr

 

Autor: Petr Dolejš

Fotogalerie

2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.3
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.3
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.3
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.3
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.3
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.3
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.3
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.3
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.3
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.3
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.3

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies