Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.4

Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč konané v pondělí 10.9. od 19:00 hodin se setkalo s nebývalým zájmem z řad občanů.

Z důvodu nepřítomnosti tajemníka pana Bc. Josefa Štibraného, řídil celé zasedání starosta městyse pan Ing. Václav Pergl.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání ZM
3. Zpráva ověřovatelů zápisu ze 2. jednání ZM ze dne 11. 6. 2018
4. Zpráva ověřovatelů zápisu ze 3. jednání ZM ze dne 11. 7. 2018
5. Volba ověřovatelů zápisu ze 4. jednání ZM ze dne 10. 9. 2018
6. Kontrola plnění Usnesení ze 2. jednání ZM ze dne 11. 6. 2018 a 3. jednání ZM ze dne 11. 7. 2018
7. Projednání zprávy o kontrole hospodaření Městyse Koloveč a příspěvkových organizací a organizačních složek Městyse Koloveč za 2.Q. 2018 (Městys Koloveč a ZŠ Koloveč) a za období 01/18 – 06/18 (MŠ Koloveč).
8. Stav realizace investičních a neinvestičních akcí v roce 2018
9. Projednání a schválení rozpočtového opatření městyse Koloveč č. 4/2018

10.Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky městyse Koloveč č.1/2018, kterou se vydává požární řád obce
11.Realizace majetku:
- projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s.
- projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – SPÚ ČR
- projednání a schválení přijetí staveb – vodní nádrže VN 2 a polní cesty VPC 3.11 v k.ú. Koloveč do majetku městyse Koloveč
- projednání a schválení pachtu nemovitostí v k.ú. Koloveč a Zichov
- projednání a schválení výpůjčky nemovitostí v k.ú. Koloveč a Zichov
12.Různé – informace o zapojení JSDHO Koloveč do projektu první pomoc na vyžádání (projekt Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, atd… )
13.Rekapitulace Usnesení ZM
14. Diskuse s občany
15. Závěr

 

Autor: Petr Dolejš

Fotogalerie

2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.4
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.4
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.4
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.4
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.4
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.4
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.4
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.4
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.4
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.4
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.4

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies