Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.8

V pondělí 17.prosince od 19:00 hodin, se konalo v pořadí již 8. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč, tentokrát v kulturním domě na Zíchově.

Zastupitelé se sešli v plném počtu.

Program jednání byl následující:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání ZM
3. Zpráva ověřovatelů zápisu ze 7. jednání ZM ze dne 15. 11. 2018
4. Volba ověřovatelů zápisu a usnesení z 8. jednání ZM ze dne 17. 12. 2018
5. Kontrola plnění Usnesení ze 6. jednání ZM ze dne 30. 10. 2018 a ze 7.
jednání ZM ze dne 15. 11. 2018
6. Projednání a schválení rozpočtového opatření městyse Koloveč č. 7/2017
7. Zpráva o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC městyse
Koloveč v roce 2018
8. Projednání a schválení pravidel rozpočtového provizoria městyse
Koloveč pro rok 2019

9. Projednání a schválení ceny vodného a stočného v městysi Koloveč pro
rok 2019
10. Vydání OZV městyse Koloveč č. 2/2018 o valorizaci místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
11. Realizace majetku městyse Koloveč
· Zřízení věcných břemen a práva realizace staveb – ČEZ Distribuce
a.s.
· Prodej pozemků v obytné zóně v Kolovči
12. Různé
· Projednání úpravy pravidel schvalování rozpočtových opatření
městyse Koloveč
· Stanovení počtu sezónních zaměstnanců úřadu městyse Koloveč
v roce 2019 (veřejně prospěšné práce atd.)
· Schválení rozpočtů svazků obcí Domažlicko, Kdyňsko a sdružení obcí
Lazce pro rok 2019
· Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstva městyse Koloveč od 1. 1. 2019
· Zpráva velitele JSDH Koloveč – výkon jednotky za rok 2018, náklady
JSDHO Koloveč na zabezpečení požární ochrany na území obce
Všepadly v roce 2018
13. Rekapitulace Usnesení ZM
14. Diskuse s občany
15. Závěr

Fotogalerie

2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.8
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.8
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.8
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.8
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.8
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.8
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.8
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.8
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.8
2018 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.8

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies