Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

2019 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.2

V pondělí 8. dubna se konalo od 19 hodin v kulturním domě Koloveč, pravidelné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč.

Z důvodu nepřítomnosti Ing. Lukáše Cozla, jednalo zastupitelstvo v počtu osmi členů. 

Program veřejného zasedánízastupitelstva byl následující:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání ZM
3. Zpráva ověřovatelů zápisu z 1. jednání ZM ze dne 28. 1. 2019
4. Volba ověřovatelů zápisu ze 2. jednání ZM ze dne 8. 4. 2019
5. Kontrola plnění Usnesení ze 6. jednání ZM ze dne 30. 10. 2018 a z 1. jednání ze dne 28. 1. 2019
6. Projednání zprávy o kontrole hospodaření Městyse Koloveč a příspěvkových organizací a organizačních složek Městyse Koloveč za 4.Q. 2018 (Městys Koloveč a ZŠ Koloveč) a za období 07/18 – 12/18 (MŠ Koloveč).

7. Projednání a schválení návrhu rozpočtu městyse Koloveč pro rok 2019 včetně poskytnutí finančních příspěvků ZŠ a MŠ Koloveč, občanským sdružením, spolkům, svazkům měst a obcí a ostatním právnickým osobám a realizace přebytku hospodaření ZŠ a MŠ Koloveč z roku 2018
8. Projednání a schválení návrhu střednědobého výhledu městyse Koloveč na období roků 2020 – 2021
9. Projednání a schválení přehledu investičních a neinvestičních akcí městyse Koloveč plánovaných k realizaci v roce 2019
10. Realizace majetku – 2 x smlouva o zřízení věcného břemene – ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. v k.ú. Koloveč; 1 x zrušení věcného břemene práva chůze a jízdy po pozemcích ve vlastnictví městyse; 1 x prodej pozemku v obytné zóně v Kolovči; 1 x pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku v Kolovči; 1 x dodatek k nájemní smlouvě s CHVAK Domažlice a.s. (navýšení nájemného za pronájem vodovodu a kanalizace v městysi Koloveč);
11. Různé – schválení zřízení fondu obnovy vodárenské infrastruktury v městysi Koloveč a schválení pravidel využívání fondu a schválení mimořádného příspěvku do fondu obnovy vodárenské infrastruktury; informace o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Koloveč v roce 2018; informace o stavu pohledávek městyse Koloveč vůči svým dlužníkům k 31.12.2018; informace o výsledku kontroly FÚ Domažlice ohledně realizace projektu „Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Koloveč“ z roku 2017.
12. Rekapitulace Usnesení ZM
13. Diskuse s občany
14. Závěr

 

Autor: Petr Dolejš

 

Fotogalerie

2019 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.2
2019 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.2
2019 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.2
2019 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.2
2019 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.2
2019 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.2
2019 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.2
2019 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.2
2019 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.2
2019 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.2
2019 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.2
2019 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.2
2019 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.2
2019 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.2

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies