Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

2022 - Kolovečský divotvorný mlýn na báby se stal kulturním dědictvím Plzeňského kraje

Plzeňský kraj se rozhodl ocenit přínos městyse Koloveč a jeho obyvatel tradiční lidové kultuře Plzeňského kraje a Městys Koloveč byl proto na základě doporučení odborné komise a rozhodnutí Rady Plzeňského kraje zapsán do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje, jako nositel nemateriálního kulturního dědictví Plzeňského kraje – lidové tradice „Kolovečského divotvorného mlýna na báby“ .
Městys Koloveč, resp. jeho občané se tedy stávají garantem uchování lidové tradice „Kolovečského divotvorného mlýna na báby“ i do budoucna.
Ke slavnostnímu předání certifikátu se znakem Plzeňského kraje zástupcům městyse Koloveč, jmenovitě Ing. Václavu Perglovi, starostovi městyse Koloveč, Petru Hájkovi, místostarostovi městyse Koloveč, Martinu Volfovi a Karlu Cozlovi, režisérům lidové slavnosti, z rukou Rudolfa Špotáka, hejtmana Plzeňského kraje a Ing. Libora Picky, člena Rady Plzeňského kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, došlo při osobním setkání všech zainteresovaných v pondělí 6.6.2022 v prostorách Plzeňského kraje.
Městys Koloveč si velmi váží tohoto ocenění a děkuje všem, kteří se na udržování této ojedinělé lidové tradice v Kolovči aktivně podíleli a podílí.

 

Fotogalerie


Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies