Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 3/2009

Usnesení

z 3. jednání ZO Koloveč konaného dne 27.04.2009 od 19.00 hod. v restauraci Sauna v Kolovči


Zastupitelstvo Obce Koloveč:
Schvaluje:

1. navržený program jednání
2. zápis a usnesení ze 2 . jednání ZO ze dne 02.04. 2009

Volí:
3. ověřovatele zápisu ze 3. jednání ZO ze dne 27.04.2009 a to pana Ludvíka Kaše a pana Václava Kříže.

Bere na vědomí:
4. informaci o plnění usnesení ze 2 . jednání ZO ze dne 02.04. 2009
5. zprávu o kontrole hospodaření ZŠ Koloveč a Obce Koloveč za období 01-03/2009 (viz příloha č.1 zápisu)
6. zprávu o konečném projednání a vyhodnocení návrhu změny č. 4 ÚPD SÚ Koloveč jejím pořizovatelem.

Vydává:
7. opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 4 ÚPD SÚ Koloveč

Ukládá:
8. starostovi Obce zajistit podle ust. § 173 odst.1 správního řádu zveřejnění Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 4 ÚPD SÚ Koloveč na úřední desce Obecního úřadu Koloveč

Zapsala: Alena Kašová, pracovnice OÚ Koloveč

Ověřovatelé usnesení:

Ludvík Kaše Václav Kříž
člen ZO člen ZO

Jana Peclová Ing. Václav Pergl
Místostarostka obce Starosta obce

Dokumenty ke stažení

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies