Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 2/2009

Usnesení

ze 2. veřejného zasedání ZO Koloveč konaného dne 02.04.2009 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Koloveč

Zastupitelstvo Obce Koloveč:
Schvaluje:

1. navržený program jednání.
2. zápis a usnesení z 1 . jednání ZO ze dne 30.03. 2009
5. přepracovaný grafický a popisný návrh vlajky obce Koloveč ( viz. příloha č. 1 zápisu ) a dále podání nové žádosti o udělení vlajky obci Koloveč, v souladu ust. § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, adresované předsedovi PSPČR, resp., podvýboru pro heraldiku a vexilologii
6. s účinností od 1.1.2009 výplatu odměn neuvolněným členům ZO v maximální výši dané vládním nařízením č. 20/2009 Sb. ze dne 5.1.2009, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. , o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (viz. příloha č. 2 zápisu)
7. jednorázovou výplatu odměny neuvolněným členům ZO ve výši, která činí čtyřnásobek (leden až duben 2009) rozdílu mezi původní výší odměn před jejich valorizací ( tj. do 12/2008 ) a současně schválenou výší odměn po jejich valorizaci ( tj. od 01/2009 ), a to ve výplatním termínu za měsíc duben 2009 (viz. příloha č. 2 zápisu)

Volí:
3. ověřovatele zápisu ze 2. jednání ZO ze dne 02.04.2009 a to pana Martina Volfa a pana
MVDr. Karla Kobra.

Bere na vědomí:
4. informaci o plnění usnesení z 1. jednání ZO ze dne 30.03.2009

Zapsala: Vladimíra Ledvinová, pracovnice OÚ Koloveč

Ověřovatelé usnesení:

Martin Volf, MVDr. Karel Kobr
člen ZO člen ZO

Jana Peclová Ing. Václav Pergl
Místostarostka obce Starosta obce

Usnesení
ze 2. veřejného zasedání ZO Koloveč konaného dne 02.04.2009 od 19.00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu Koloveč
Zastupitelstvo Obce Koloveč:
Schvaluje:
1. navržený program jednání.
2. zápis a usnesení z 1 . jednání ZO ze dne 30.03. 2009
5. přepracovaný grafický a popisný návrh vlajky obce Koloveč ( viz. příloha č. 1 zápisu ) a
dále podání nové žádosti o udělení vlajky obci Koloveč, v souladu ust. § 34a zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, adresované předsedovi PSPČR, resp.,
podvýboru pro heraldiku a vexilologii
6. s účinností od 1.1.2009 výplatu odměn neuvolněným členům ZO v maximální výši dané
vládním nařízením č. 20/2009 Sb. ze dne 5.1.2009, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003
Sb. , o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů ( viz.
příloha č. 2 zápisu )
7. jednorázovou výplatu odměny neuvolněným členům ZO ve výši, která činí čtyřnásobek (
leden až duben 2009 ) rozdílu mezi původní výší odměn před jejich valorizací ( tj. do
12/2008 ) a současně schválenou výší odměn po jejich valorizaci ( tj. od 01/2009 ), a to ve
výplatním termínu za měsíc duben 2009 ( viz. příloha č. 2 zápisu )
Volí:
3. ověřovatele zápisu ze 2. jednání ZO ze dne 02.04.2009 a to pana Martina Volfa a pana
MVDr. Karla Kobra.
Bere na vědomí:
4. informaci o plnění usnesení z 1. jednání ZO ze dne 30.03.2009
Zapsala: Vladimíra Ledvinová, pracovnice OÚ Koloveč
Ověřovatelé usnesení:

Martin Volf MVDr. Karel Kobr
člen ZO člen ZO
Jana Peclová Ing. Václav Pergl
Místostarostka obce Starosta obce

Dokumenty ke stažení

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies