Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 4/2008

 

Usnesení

Ze 4. jednání ZO Koloveč konaného dne 15.9.2008 od 19.00 hod. v restauraci Sauna v Kolovči

Zastupitelstvo Obce Koloveč:
Schvaluje:
1. navržený program jednání ZO ze dne 15.9.2008
2. zápis a usnesení ze 3. jednání ZO Koloveč ze dne 25.8.2008
4. návrh zadání změny č. 4 ÚPD SÚ Koloveč a vypracování konečného návrhu změny č. 4 ÚPD SÚ Koloveč
5. rozpočtové opatření č.4/2008 (viz příloha č. 1 zápisu)
6. pronájem bytu 1+1 č…25 v bytovém domu čp. 348 v Kolovči zájemci, paní Olze Hušnerové, toho času bytem Chocomyšl čp. 36, 345 43 Koloveč a to s účinností od 1.10.2008.
7. po tom, co se seznámilo se strategií MAS Pošumaví, se zařazením území Obce Koloveč, z titulu jejího členství ve sdružení obcí Kdyňsko, do území MAS Pošumaví.

Volí:
3. ověřovatele zápisu a usnesení ze 4. jednání ZO ze dne 15.9.2008 a to pana Martina Volfa a pana Václava Kříže
Bere na vědomí:
8. změnu úředních hodin pro veřejnost u České pošty s.p. , pobočky Koloveč, s účinností od 1.10.2008.
9. přijetí delegace z města Veiding, SRN a podporuje snahu obce Koloveč navázat dlouhodobější přirozenou spolupráci s jiným partnerským městem ze sousedního SRN.


Zapsala: Alena Kašová, pracovnice OÚ Koloveč

Ověřovatelé usnesení:

Martin Volf
člen ZO

Václav Kříž
člen ZO


Jana Peclová
Místostarostka obce

Ing. Václav Pergl
Starosta obce

Dokumenty ke stažení

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies