Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

8.8.2009 - Ohlédnutí za setkáním rodáků a přátel Kolovče a přemíláním bab na mladá děvčata v Kolovečském mlýnu

V sobotu 8.8.2009 proběhlo v Městysi Koloveč I. setkání rodáků a přátel Kolovče v jeho novodobé historii a také přemílání bab na mladá děvčata v Kolovečském mlýnu.

Již od sobotního rána přicházeli rodáci do Základní školy v Kolovči, kde probíhala jejich registrace a zároveň výstava o historii a současnosti Městyse Koloveč. Rodáci, které vítala hudbou a zpěvem dudácká kapela "Buláci", byli dekorováni stužkou s označením "Rodák Kolovče" a dále obdrželi Pamětní list s keramickou pečetí.

Dopoledne se také řada rodáků zúčastnila Mše svaté v kostele Zvěstování panny Marie v Kolovči věnované všem zesnulým kolovečským rodákům, na jejichž památku byl místními hasiči a představiteli městyse Koloveč položen věnec na místním hřbitově.

 

Odpolední program, který probíhal v přírodním areálu "Stará cihelna v Kolovči", byl zahájen ve 12.00 hod. hodinovým koncertem oblíbené dechové kapely Vrchovanka.

Ve 13.00 hod. následovalo slavnostní přivítání rodáků a přátel Kolovče Václavem Perglem,starostou městyse Koloveč a dále pozvanými hosty z řad senátorů, poslanců a radních Plzeňského kraje, spojené se svěcením nového symbolu - praporu městyse, které provedl pan farář Bednář, dále jeho dekorování stuhami připomínajícími udělení vlajky a statutu městys Kolovči a také připomínající toto setkání rodáků.

Součástí této slavnostní příležitosti byl také křest nově vydané knihy "Koloveč - obrazy z dějin a současnosti městečka", kterého se společně ujali Jiřina Rippelová, senátorka PČR, Václav Pergl, starosta městyse, pan Karel Bláha, pan Josef Zadražil a paní Alena Vališová, kteří se významnou měrou podíleli na vzniku této knihy.

Došlo také na ocenění nejstaršího a nejmladšího rodáka, resp. rodaček ( nejstarší rodačka se narodila v roce 1919 a nejmladší v roce 2008 ).

 

Vyvrcholením setkání se stala známá lidová hra - Přemílání bab na mladá děvčata v Kolovečském mlýnu, v podání místních občanů, na kterou se přišlo podívat cca 6.000 diváků z celé České Republiky i ze zahraničí !!!!!!

Večerní program potom vyplnili taneční zábavy v podání dechové kapely "Malá muzika Nauše Pepíka" a dále kapely " Ozzy Osbourne revival" a "Sonet", které bavily všechny návštěvníky Kolovče až do nedělních ranních hodin.

Soudě podle reakcí a hodnocení rodáků a ostatních návštěvníků se tato společenská akce podařila a všem líbila. Všichni se v Kolovči cítili dobře a doufám, že na tuto akci budou rádi vzpomínat.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci této vydařené akce, všem zaměstnancům Úřadu městyse Koloveč, všem zastupitelům, účinkujícím a ostatním dobrovolníkům z řad místních spolků a občanů, kteří přiložili ruku k dílu a také všem sponzorům a Plzeňskému kraji, kteří finančně přispěli a tuto akci podpořili.

Jen díky Vám všem jsme měli neopakovatelnou příležitost k osobnímu setkání a lidové zábavě, příležitost upevnit naše vztahy a také morální a citové pouto k našemu Městysi Koloveč.

Ing. Václav Pergl
starosta Městyse Koloveč

Ostatní fotografie - viz fotogalerie a www.domazlicky.denik.cz

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies