Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Zveřejnění záměru městyse Koloveč ohledně prodeje a pronájmu majetku

Městys Koloveč v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění z v e ř e j ň u j e  z á m ě r   m ě s t y s e  K o l o v e č:

1. prodat nemovitost -  budovu bývalého úřadu městyse Koloveč, Tyršova čp. 10, Koloveč,

2. pronajmout nebytové prostory:    kulturní dům a prodejnu smíšeného zboží čp. 29 v obci Zíchov a novou restauraci s příslušenstvím v objektu kulturního a administrativního zařízení v městysi Koloveč, U Staré fary čp. 142. .................

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies