Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva městyse Koloveč dne 14.12. 2011 od 18.00 hod. v kulturním domu na Zichově

V souladu s ust. § 92 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů svolává starosta městyse Koloveč z a s e d á n í   z a s t u p i t e l s t v a   m ě s t y s e   K o l o v e č, které se uskuteční ve středu 14. prosince 2011 od 18.00 hod. v kulturním domu na Zichově. Program jednání - viz. příloha.

Všichni občané jsou srdečně zváni.

 V.Pergl, starosta

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies