Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Územní plán Koloveč

V roce 2016 zastupitelstvo městyse Koloveč rozhodlo o zahájení prací na zpracování nového územního plánu městyse Koloveč.

V letech 2016 - 2018 probíhalo zpracování návrhu územního plánu Koloveč a jeho projednání s dotřenými vlastníky nemovitostí a úřady.

V lednu roku 2019 zastupitelstvo městyse Koloveč schválilo na svém veřejném zasedání č.1/2009, resp. vydalo  v souladu s § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Opatření obecné povahy – nový Územní plán Koloveč (ÚP) pro celé správní území městyse Koloveč, (tzn. pro katastrální území Koloveč a Zichov). Tento územní plán Koloveč nabyl účinnosti dne 18.2.2019.  

V intencích tohoto platného dokumentu bude dále rozhodováno o všech stavebních záměrech či změnách v území. Do všech částí platného územního plánu (textové i grafické) je možné nahlédnout níže. Tištěná verze je také přístupná přímo na úřadu městyse Koloveč a Městském úřadu Domažlice, odboru výstavby a územního plánování.

Územní plán Koloveč byl spolufinancován z Prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

Pořizovatelem územního plánu je Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, kontaktní osoba: Ing. Jiří Lahoda, e-mail: jiri.lahoda@mesto-domazlice.cz.

Zpracovatelem územního plánu je společnost Ateliér KROK s.r.o. působící pod jednotnou značkou Volného Architektonického Sdružení Ateliéru VAS (podrobnosti viz odkaz), kontaktní osobou je Ing. arch. Petra Kolaříková, e-mail: kolarikova@ateliervas.cz.

Registrační list ÚP: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=21076602

Vaše  dotazy k územnímu plánu Koloveč uplatňujte na e - mailech: jiri.lahoda@mesto-domazlice.cz nebo kolarikova@ateliervas.cz nebo vaclav.pergl@mestyskolovec.cz.

 

Územní plán Koloveč - Zveřejněné dokumenty:

 1. Textová a grafická část územního plánu Koloveč, opatření obecné povahy - vydání územního plánu Koloveč - ZDE

 


<< první    1    poslední >>

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies