Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Klub rodičů při ZŠ Koloveč, z.s

Klub rodičů při ZŠ Koloveč, z.s., IČ 07591608, se sídlem Sportovní 307, 345 43 Koloveč je spolek, který vznikl 31. října 2018 zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni. Spolek je zastoupen předsedkyní Bc. Jindrou Sovkovou.

Naší hlavní činností spolku je koordinovat a sjednocovat vzdělávací, výchovné působení rodiny, napomáhat spolupráci a vzájemné podpoře mezi rodiči a učiteli. Klub se věnuje školní a mimoškolní aktivitě žáků 1. až 9. třídy ZŠ Koloveč a rodičů organizováním vzdělávacích, kulturních, společenských, sportovních a zábavných akcí.

Příjmy spolku tvoří členské příspěvky rodičů žáků, sponzorské dary a výnosy z různých společenských akcí.

Členem spolku se může stát každý rodič nebo zákonný zástupce žáka školy nebo jiného nezletilého dítěte, zaplacením členských příspěvků na příslušný rok.

Klub se chce ve spolupráci s vedením školy a pedagogickým sborem školy podílet na rozvoji vzdělávání v ZŠ Koloveč. Členové spolku by rádi přiblížili školu blíž k rodičům a zlepšili komunikaci mezi školou a rodiči s cílem zviditelnit školu v jejím dobrém světle na veřejnosti a především pomoci dětem, aby se ve škole cítily dobře a vzpomínaly na léta zde strávená s láskou.

 Bc. Jindra Sovková, předsedkyně spolku, prosinec 2018

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies