Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Sbor dobrovolných hasičů Koloveč

Historie  a  činnost  hasičského  sboru  v Kolovči a požáry v Kolovči

12. května 1884 se konala ustavující schůze hasičského sboru v kolovečském hostinci „U Šnajdrů“v č. 9. Prvním předsedou byl zvolen Alois Černý z č. 1, velitelem Ant. Šnajdr z č. 7, místopředsedou Jos. Svačina z č. 26 a podvelitelem Jan Šleis z č. 171. Činných členů bylo 25 a přispívajících 15. Členský příspěvek činil 50 krejcarů.

Hmotné prostředky sboru byly po založení více než skromné. Sestávaly jen z příspěvků, darů a zisků z pořádaných zábav. Uniformu si pořizoval každý člen ze svého, sborové byly opasky, přilby a sekery. Byla používána stříkačka od plzeňské firmy Hallman za 945 zlatých a tu obec zakoupila na splátky již r. 1878 – tedy šest let před založením sboru. Celá technika tehdy sestávala ze stříkačky, 120 metrů hadic, žebříků, provazů a seker. K uložení všeho sloužila obecní kůlna ve dvoře radnice až do r. 1905. Nová zbrojnice byla postavena mezi rybníkem a č. 145. Zbrojnice sloužila do r. 1975 do postavení nové, moderní a prostorné zbrojnice pod rybníkem.

R. 1886 zakoupil sbor za přispění obce od firmy Smekal novou silnou stříkačku za 1.200 zlatých a v r. 1936 novou motorovou stříkačku za 27.000 Kč. Značky Walter 16 od firmy Ebert Praha. R. 1886 byl pořízen nový spolkový prapor.

R. 1906 se v Kolovči uskutečnil první župní sjezd.

R. 1908 vznikla odloučením hasičská župa kdyňská, jejímž členem se od té doby stal i náš sbor.

R. 1928 se v Kolovči uskutečnil druhý župní hasičský sbor.

R. 1937–1938 znamenal vyšší počet nových mladých členů sboru. Celková činnost se nenesla jen v duchu hesla „Bližšímu k ochraně“, ale také dle druhé poloviny hesla „Vlasti k ochraně“. Konaly se nácviky s protiplynovými maskami i námětové letecké nálety v rámci CPO.

Léta 1939–1945 jsou poznamenána 2. světovou válkou. V té době byla činnost hasičských sborů omezena na různé pohotovosti a služby. Schůze měly ráz pracovní a sbor se stal téměř jediným spolkem, kde se členové mohli scházet. Tehdy byla spolková místnost u bratra J. Votípky v č. 32.

Roky 1946–1948 přinesly poválečné nadšení a činnost sboru nabyla na intenzitě a členská základna vzrostla.

R. 1948 se hasičské sbory staly dle nařízení jednou ze složek „Národní fronty“ a součástí rozpočtu obce.

R. 1950 byla obec, a s ní i hasičský sbor, územní reorganizací přeřazena pod okresní správu do Stoda.
   R. 1960 byla obec Koloveč převedena zpět do okresu Domažlice.

R. 1972 byla schválena výstavba nové hasičské zbrojnice v akci „Z“. Členové sboru odpracovali na stavbě více než 5.500 hodin.

R. 1975 byla nová zbrojnice slavnostně otevřena. Bylo sem zároveň  dodáno nové cisternové vozidlo CAS s krátkou kabinou.

R. 1979 si členové sboru vlastními silami postavili elektrocentrálu na podvozku. Dále bylo do Kolovče dodáno dopravní hasičské vozidlo DVS-12 a Avia 30 s kompletním vybavením PS-12.

R. 1984 byla provedena výměna vozidla CAS s krátkou kabinou za CAS s velkou kabinou pro kompletní hasičské družstvo.

7. a 8. července téhož roku proběhly oslavy stého výročí sboru.

R. 1994 – 25. 6., se v místním kostele uskutečnilo svěcení nového praporu u příležitosti 100.výročí sboru.

R. 1997 se v kostele konala vzpomínka na patrona hasičů sv.Floriana a posezení v klubové místnosti.

Od 1. ledna 1996 byla naše hasičská jednotka zařazena do III. kategorie s územní působností. To znamená, že jednotka musí zajistit výjezd do deseti minut od vyhlášení požárního poplachu k zásahu. Výzbroj sboru se rozšířila o motorové pily, hydraulické nůžky, halogenové světlomety, záchranný kyslíkový přístroj, nehořlavé zásahové obleky, kapesní radiové svolávače (pagery), nové plovoucí čerpadlo Maxim a světla s držáky na přilby.

V srpnu 1997 proběhla oslava 800 let založení obce Koloveč, na které se podíleli významnou měrou i hasiči. Členky sboru zajistily občerstvení a členové materiální a technické zabezpečení.

V r. 1999 byl schválen nový výbor vedení sboru, který pokračuje do současnosti. Členové jednotky se zúčastnily jednotlivých školení a cvičení, aby byli připraveni pomáhat spoluobčanům.

V r. 2000 byla jednotka šestkrát povolána na zásah. Byl obnoven oddíl mladých hasičů, dále byla provedena  doprava vody za použití hadic z náměstí v Domažlicích do města Furth im Wald, kterého se zúčastnila i jednotka z Kolovče.

V r. 2002 zasáhli dobrovolní hasiči šestnáctkrát, a to jak u požárů, tak i při povodních. Za to členové sboru obdrželi pamětní plaketu od krajského výboru hasičského záchranného sboru.

Rok 2004 byl zahájen již několik minut po 24 hodině výjezdem k požáru penzionu v Černíkově. V tomtéž roce byla připravena oslava 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Kolovči, kde zahrála dámská kapela Viktorky z Prahy. Zde také největší ze sponzorů dekoroval prapor sboru slavnostní stuhou za dobrou spolupráci se Zemědělskou, a. s. Koloveč.

Sbor dobrovolných hasičů v Kolovči čítá 47 mužů, 8 žen a 20 dětí, ti všichni se podílejí na práci v obci ať už jde o různé technické práce pro občany, kladení věnců k památníkům padlých, zajištění různých akcí, které pořádá obecní úřad a v závěru roku rozsvícení vánočního stromu.

Velké požáry v historii městečka Kolovče

Požáry přinesly v průběhu dějin i zde množství škod a starostí. Dříve většina domků v obci byla sroubena ze dřeva a krytiny domků byly buď dřevěné (šindel) nebo ze slámy (došky). Použité materiály byly tedy lehce zápalné a hořlavé. Navíc zde stály hrnčířské i chlebové pece a „černé kuchyně“ pro přímý odtah spalin z otevřeného ohně. Veřejná ochrana proti požárům byla jen ponocenská obecní služba a v době žní, bouřek a v čase pálení v hrnčířských pecích byly konány tzv. „ponůcky“- hlídací pochůzky.

Výpisy požárů (z kronik)

Mezi léty 1645–1668 …12 domků (ze zápisu v berní rule 1675)
R. 1729 – 52 domů (kostel, radnice a panský dům)
R. 1779 – 32 domů (obě strany Tyršovy ulice a náměstí)
R. 1877 – 2 domy, 8 stodol, 6 stájí a kůlen
R. 1909 – 21 domů, 24 stájí, 17 stodol (dolejší náměstí a Hastrdám)

 

Další informace o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Koloveč - viz. www.sdh-kolovec.estranky.cz

 

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies