Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Český svaz včelařů – základní organizace Koloveč

Včelařský spolek. Začátek spolkové činnosti včelařů se v městečku datuje od první valné hromady dne 2. 2. 1907. Popud k založení „Včelařského spolku pro Koloveč a okolí“ dal řídící učitel Maxmilián Haninger, který se přistěhoval do svého nového působiště v  kolovečské škole. Po jeho promluvách se včelaři byl v prosinci ustaven přípravný výbor. Jeho členové byli ve funkcích potvrzeni valnou hromadou. Pan Haninger se stal prvním předsedou spolku, jehož schůze se pravidelně konaly v hostinci U Majdlů.

V prvním roce působení měl spolek 39 činných a 13 přispívajících členů. Až do r. 1942 jsou vedeny zápisy z každoročních valných hromad a uváděna témata včelařských přednášek. Další písemné zprávy o činnosti spolku se nepodařilo nalézt. Záznamů  o pravidelné spolkové činnosti se zachovalo málo. Materiál patrně zůstal u funkcionářů. V letech 1950–1970 došlo opakovaně ke změnám působnosti spolku, který se v této době stal základní organizací Českého svazu včelařů. Z dokladů o přidělování cukru a plnění povinných odvodů medu je možné zjistit, že v té době měl spolek 101 členů, což bylo nejvíce v celé jeho historii. Pořádány byly jak včelařské bály, tak i výstavy.

Pravidelné zprávy o činnosti základní organizace včelařů jsou znovu vedeny zhruba od poloviny 80. let minulého století. Při oslavách 100. výročí založení, v květnu 2007, bylo vzpomenuto na téměř 140 funkcionářů, kteří se podíleli na činnosti spolku po dobu jeho trvání. Bylo vytvořeno rovněž jejich fotografické album.

V posledním volebním období předsedá včelařům Jiří Kufner. Včelařů a jimi chovaných včelstev bohužel postupně ubývá. Zvláště nepříznivým obdobím pro včely byly roky 2007 a 2008, kdy se po velmi teplých zimách přemnožil parazitující roztoč varroa destructor a kolovečská organizace ztratila 42 % zazimovaných včelstev. Tyto velké ztráty se zatím nepodařilo nahradit. Do působnosti kolovečské organizace patří 12 obcí (Hradiště, Chocomyšl, Kanice, Kaničky, Koloveč, Srbice, Strýčkovice, Těšovice, Úboč, Únějovice, Všepadly a Zichov), v nichž nyní včelaří 60 včelařů, kteří mají ve své péči celkem 512 včelstev. V samostatném Kolovči je nyní 13 včelařů, kteří se starají o 110 včelstev.

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies