Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

E-podatelna

Adresa elektronické podatelny:

info@mestyskolovec.cz
Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných  Městysi Koloveč.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

 • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Úřadu Městyse Koloveč
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou

Pokud potvrzení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Úřadu Městyse Koloveč  info@mestyskolovec.cz   DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.

Identifikátor dokumentu:

S pozdravem

Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance

Zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Úřadu Městyse Koloveč

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný. Velikost jedné zprávy včetně příloh je omezena na max. 8 MB.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu*) u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu

*)ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu info@mestyskolovec.cz  případně na poštovní adresu  Úřadu městyse Koloveč.

Jméno/Název (CN) Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb
Kateřina Němečková, DiS. Česká pošta, s.p.
Bc. Josef Štibraný Česká pošta, s.p.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Úřadu Městyse Koloveč činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

 1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
 2. Podání podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád
  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem (§37 odst. 4),¨
  • emusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem za podmínky, že podání je potvrzeno do 5 dnů, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem; podání lze v těchto případech učinit prostřednictvím centrálního faxu: 379 494 311 nebo veřejné datové sítě:  info@mestyskolovec.cz
  • musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti podání podle §37 odst. 2, tj. v případě
   • fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
   • soukromě podnikajících fyzických osob: jméno, a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování
   • právnických osob: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování
  • v případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní obsahové náležitosti elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem podle §37 odst. 5, tj. uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání
 3. Stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád)
  • pokud má být písemnost učiněna písemně, musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem

Osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických  nosičích

Městys Koloveč, U Staré fary 142, 345 43 Koloveč

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies