Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Místní a jiné poplatky

1. Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:

Podrobnosti upravuje https://www.mestyskolovec.cz/clanek-3227-obecne-zavazna-vyhlaska-mestyse-kolovec-c-1_2022_o-mistnim-poplatku-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi účinná od 1.1.2023

Poplatníkem je:

  • fyzická osoba přihlášená v Městysi Koloveč k pobytu,

  • vlastník nemovité věci, zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která je umístěna na územá městyse Koloveč a ve které není přihlášena žádná fyzická osoba k pobytu 

Poplatek: 1.000,- Kč/poplatníka/kalendářní rok

Splatnost poplatku: do 30.4.běžného kalendářního roku

 

2. Cena vodného a stočného:

  • vodné 48,46 Kč s DPH/m3

  • stočné 48,35 Kč s DPH/m3 

 

3. Místní poplatek ze psů,  za užívání veřejného prostranství a ze vstupného:

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ve znění Obecně závazné vyhlášky městyse Koloveč č. 2/2023

Místní poplatek ze vstupného ve znění Obecně závazné vyhlášky městyse Koloveč č. 3/2023

Místní poplatek ze psů ve znění Obecně závazné vyhlášky městyse Koloveč č. 4/2023

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve znění Obecně závazné vyhlášky městyse Koloveč č 5/2023

 

4. Poplatek za pronájem hrobového místa a služby spojené s užíváním hrobového místa:

a) Nájemné za 1m2 hrobového místa = 5,- Kč/rok

b) Poplatek za služby související s užíváním jednoho hrobového místa = 250,- Kč/rok bez DPH

 

5. Poplatek za ukládání stavební suti, výkopové zeminy a organického materiálu v lokalitě spravované k tomuto účelu Městysem Koloveč:

- za plný přívěs za osobní auto: 121,- Kč s DPH/ks, u většího objemu materiálu – 242,- Kč s DPH/tunu

 

6. Úhradník úkonů pečovatelské služby Koloveč

VIZ PŘÍLOHA ZDE [›]

 

7. Poplatky za reprografické práce na Úřadu Městyse Koloveč:

a) černobílé kopie:
za formát A4 = 2,42 Kč s DPH za jednostranné kopírování a 4,84 Kč s DPH za oboustranné kopírování
za formát A3 = 4,84 Kč s DPH za jednostranné kopírování a 9,68 Kč s DPH za oboustranné kopírování

b) barevné kopie:
za formát A4 =   7,26- Kč s DPH za jednostranné kopírování a 14,52 Kč s DPH za oboustranné kopírování
za formát A3 = 14,52 Kč s DPH za jednostranné kopírování a  29,04- Kč s DPH za oboustranné kopírování

 

8. Poplatek za vyhlášení oznámení v místním rozhlasu:

24,- Kč s DPH za jedno hlášení

 

9. Poplatek za pronájem výsuvného žebříku:

121,- Kč s DPH za den

 

10. Poplatek za pronájem stanového přístřešku:

242,- Kč s DPH na jednu akci

 

11. Poplatek za palivové dřevo z obecních lesů:

- odpad po těžbě 61,- Kč s DPH za m3
- palivové dřevo na stojato 363,- Kč s DPH za m3
- palivové dřevo na stojato napadené kůrovcem 200,- Kč s DPH za m3

 

12. Poplatek za pronájem kulturního sálu:

1573,- Kč s DPH za jednu akci

 

Dokumenty ke stažení

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies