Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Pečovatelská služba

Terénní pečovatelskou  službu zajišťuje Městys Koloveč v obcích Koloveč, Srbice, Kanice, Únějovice, Kaničky, Hlohovčice a Všepadly v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů a to na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o registraci sociálních služeb č.j. SVZ/4430/07 ze dne 25.6.2007.

Poslání pečovatelské služby Koloveč:

Poskytujeme sociální péči seniorům a zdravotně postiženým ve věku 27 a více let, kteří se nacházejí v nepříznivé životní sociální situaci. Zapojujeme uživatele do běžného místního společenství a umožňujeme mu využívat služby veřejnosti. Tím zajistíme klientům plnohodnotný život.   

Cíl sociální služby:

Setrvání klienta v prostředí svého domova, co největší samostatnost a soběstačnost klienta  po co nejdelší dobu při zachování dostatečné bezpečnosti, zajištění či zlepšení životní situace klienta prostřednictvím spolupráce s rodinou, úřady a dalšími organizacemi

Zásady Pečovatelské služby Koloveč:

Respektujeme soukromí uživatelů a jejich způsob života a  přizpůsobujeme se jejich potřebám, neovlivňujeme názor na výběr služby a úkonů. Dbáme na to, aby uživatel porozuměl obsahu smlouvy o poskytování pečovatelské služby, pravidlům poskytování péče a důsledkům svého rozhodnutí.

Pečovatelská služba městyse Koloveč  je terénní sociální služba, která je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením od 27 let.

Nabízíme v domácnostech klientů:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

  • pomoc při zajištění chodu domácnosti

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Poskytované služby jsou prováděny kvalifikovaným personálem. Úhradník pečovatelských úkonů - viz níže Příloha

Četnost jednotlivých úkonů pečovatelské služby se sjednává s klientem individuálně podle jeho potřeb a provozních podmínek poskytovatele. Pečovatelka navštíví klienta v domluveném termínu a provede sjednané úkony.

Službu poskytujeme každý den od 7:00 do 20:00 hodin dle potřeb klientů a personálních možností služby. Služba je poskytována v domácnosti klienta. Přijedeme za Vámi!

Zřizovatel:

Městys Koloveč, U Staré fary 142, 345 43 Koloveč, IČO  00253 481, zastoupený starostou, Ing. Václavem Perglem
Identifikátor služby: 9190247

Sídlo služby:
detašované pracoviště - Lidická 348, 345 43 Koloveč

Kontaktní osoby:

- sociální pracovnice:

Sokolová Mája, DiS, tel.: 739 590 779
e-mail:pecovatelskasluzba@mestyskolovec.cz

- terénní pečovatelky:

Petra Jůzková, tel.: 724 184 537, 724 337 742
Jana Korbelová, tel.:739 594 346
e-mail:pecovatelskasluzba@mestyskolovec.cz

         

Podporujeme klienta v jeho soběstačnosti, vytváříme pocit bezpečí, spolupracujeme s rodinou klienta.

NEZŮSTÁVEJTE  SAMI, MY JSME TU S VÁMI  :-)

 

Odkaz na webové stránky Plzeňského kraje s informacemi o sociálních službách - ZDE.

Formulář žádosti o poskytování pečovatelské služby Koloveč - viz níže Příloha

Úhradník úkonů pečovatelské služby Koloveč  s komentářem - viz níže Příloha

 

Videa


Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies