Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Usnesení zastupitelstva

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 1/2007

Usnesení z 1. jednání ZO Koloveč konaného dne 05.02.2007 od 18.00 hodin v restauraci Sauna v Kolovči Zastupitelstvo obceBere na vědomí:5. zprávu předsedy kontrolního výboru ZO o provedené revizi stavu OZV a nařízení obce a jejich vydání v souladu s ust.§ 12 zák. o...

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 2/2007

  Usnesení z 2.jednání ZO Koloveč konaného dne 26.3.2007 od 18.00 hod v restauraci Sauna v Kolovči Zastupitelstvo obce Koloveč:Schvaluje:1. Navržený program jednání2. Zápis a Usnesení z 1.jednání ZO Koloveč z 5.2.20074. Rozpočtový výhled obce a program rozvoje obce na...

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 3/2007

Usnesení ze 3. jednání ZO Koloveč konaného dne 11.06.2007 od 19.00 hod. v restauraci Sauna v Kolovči Zastupitelstvo obce Koloveč:Schvaluje:1. ZO schvaluje navržený program jednání2. ZO schvaluje zápis a usnesení ze 2. jednání ZO Koloveč ze dne 26.03.20074. ZO schvaluje plán...

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 4/2007

Usnesení ze 4. jednání ZO Koloveč konaného dne 17.09.2007 od 19.00 hod. v restauraci Sauna v Kolovči Zastupitelstvo obce Koloveč:Schvaluje:1. navržený program jednání2. zápis a usnesení ze 3. jednání ZO Koloveč ze dne 11.06.20077. rozpočtové opatření 2 a 3/2007(viz příloha...

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 5/2007

  Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč:Schvaluje:1. navržený program jednání2. zápis a usnesení ze 4. jednání ZO Koloveč ze dne 17.09.20075. podání žádosti o dotaci na nákup...

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 6/2007

Usnesení ze 6. jednání ZO Koloveč konaného dne 17.12.2007 od 18.00 hod. v restauraci Sauna v Kolovči Zastupitelstvo obce Koloveč:Schvaluje:1. navržený program jednání2. zápis a usnesení z 5. jednání ZO Koloveč ze dne 23.11.20075. rozpočtové opatření č.4 a 5 /2007(viz...

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 1/2008

USNESENÍ z veřejného zasedání ZO Koloveč konaného dne 17.3.2008 od 18 hod. v restauraci SAUNA v obci Koloveč Zastupitelstvo obce Koloveč:Schvaluje: 1. navržený program jednání2. zápis a usnesení ze 6. jednání ZO Koloveč ze dne 17.12.20076. rozpočet obce na rok 2008, včetně...

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 2/2008

Usnesení z 2. jednání ZO Koloveč konaného dne 09.06.2008 od 18.00 hod. v restauraci Sauna v Kolovči Zastupitelstvo Obce Koloveč:Schvaluje:1. ZO schvaluje navržený program jednání2. ZO schvaluje zápis a usnesení z 1. jednání ZO Koloveč ze dne 17.03.20085. ZO schvaluje termín...

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 3/2008

  Usnesení Ze 3. jednání ZO Koloveč konaného dne 25.8.2008 od 19.00 hod. v restauraci Sauna v Kolovči Zastupitelstvo Obce Koloveč:Schvaluje:1. navržený program jednání ZO ze dne 25.8.20082. zápis a usnesení ze 2. jednání ZO Koloveč ze dne 9.6.20084. předpokládaný...

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 4/2008

  Usnesení Ze 4. jednání ZO Koloveč konaného dne 15.9.2008 od 19.00 hod. v restauraci Sauna v Kolovči Zastupitelstvo Obce Koloveč:Schvaluje:1. navržený program jednání ZO ze dne 15.9.20082. zápis a usnesení ze 3. jednání ZO Koloveč ze dne 25.8.20084. návrh zadání změny...

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 5/2008

  Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 10.12.2008 od 18.00 hod. v Kulturním domě na Zíchově Zastupitelstvo Obce Koloveč:Schvaluje: 1. navržený program jednání ZO Koloveč ze dne 10.12.20082. Zápis a Usnesení ze 4. jednání ZO Koloveč ze dne 15.9.20086....

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 1/2009

  Usnesení z 1. veřejného zasedání ZO Koloveč konaného dne 30.03.2009 od 19.00 hod. v restauraci Sauna v Kolovči Zastupitelstvo Obce Koloveč:Schvaluje:1. navržený program jednání.2. zápis a usnesení z 5. jednání ZO Koloveč ze dne 10.12.2008.6. rozpočet obce na rok 2009,...

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 2/2009

Usnesení ze 2. veřejného zasedání ZO Koloveč konaného dne 02.04.2009 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Koloveč Zastupitelstvo Obce Koloveč:Schvaluje:1. navržený program jednání.2. zápis a usnesení z 1 . jednání ZO ze dne 30.03. 20095. přepracovaný...

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 3/2009

Usnesení z 3. jednání ZO Koloveč konaného dne 27.04.2009 od 19.00 hod. v restauraci Sauna v Kolovči Zastupitelstvo Obce Koloveč:Schvaluje:1. navržený program jednání2. zápis a usnesení ze 2 . jednání ZO ze dne 02.04. 2009 Volí:3. ověřovatele zápisu ze 3. jednání ZO ze dne...

Usnesení Zastupitelstva městyse Koloveč č. 4/2009

  Usnesení ze 4. jednání ZM Koloveč konaného dne 22.06.2009 od 19.00 hod. v restauraci Sauna v Kolovči Zastupitelstvo Městyse Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. Zápis a Usnesení ze 3 . jednání ZO ze dne 27.04. 2009 7. rozpočtové opatření č.1/2009...


Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies